Jouw privacy is belangrijk voor ons

van Vliet Totaalbouw is een ervaringsdeskundige als het gaat om verbouwen. Bent je op zoek naar een aannemer? van Vliet Totaalbouw realiseert alle projecten! Door onze vakkundigheid en ervaring verzorgen wij een breed scala aan diverse (ver)bouwprojecten. Wij zetten graag een stap extra voor je bij uitgebreide projecten evenals klussen van kleinere omvang. Neem contact met ons op voor een geheel vrijblijvende offerte.

E-mailadres

info@vanvliettotaalbouw.nl

Telefoonnummer

085 - 130 79 69

Openingstijden

Ma t/m Za van 8.00uur t/m 21.00uur

- verbouwen -
- renoveren -
- schilderen -
- Badkamers -
- Tegelwerken -

Werkzaamheden onder garantie

Wij werken met gecertificeerde en zeer ervaren professionals. Kwaliteit is bij elke klus gewaarborgd.

Wij werken snel en netjes

Het is immers jouw woning en wij streven ernaar dat je zo min mogelijk last hebt van de werkzaamheden

Hoge klanttevredenheid

Recensies van opdrachtgevers die je voorgingen zijn lovend. Samen met jouw realiseren wij je droomhuis!

Je privacy

Beheer
De website www.vanvliettotaalbouw.nl staat onder beheer van, van Vliet Totaalbouw. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website. van Vliet Totaalbouw en derde partijen, en ook partijen die van Vliet Totaalbouw helpen bij het ondersteunen van de bedrijfsvoering.

Gegevens van bezoekers
Voor van Vliet Totaalbouw is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij zorgen er daarom voor dat je persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt. Daarom doen wij al het redelijkerwijs mogelijke om je persoonsgegevens te beschermen. Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van je verkrijgen en hoe onze website www.vanvliettotaalbouw.nl gebruik maakt van cookies. Gelet op de aard van de dienstverlening van, van Vliet Totaalbouw, is het soms noodzakelijk om bepaalde gegevens op te slaan. Daarom wordt het beleid hiervan toegelicht in dit privacy statement.
– Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.vanvliettotaalbouw.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
– van Vliet Totaalbouw zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Wat is verwerken van persoonsgegevens?
Dat zijn gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Denk aan je naam en adres of mailadres. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een Besloten Vennootschap (BV). Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.

Wat is verwerken?
Alles wat met jouw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens.

Van wie verzamelen wij gegevens?
van Vliet Totaalbouw verzamelt gegevens van:
1. Personen die informatie aanvragen, zoals het aanvragen van een vrijblijvende offerte voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden;
2. Bezoekers van onze websites.
3. Toekomstige klanten;
4. Werknemers en sollicitanten;
5. Medewerkers en bestuurders of belanghebbende van onze leveranciers en dienstverleners;
6. Iedereen die interesse toont in van Vliet Totaalbouw.

Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens?
van Vliet Totaalbouw ontvangt gegevens van u omdat je deze zelf aan ons geeft. We kunnen ook gegevens ontvangen van anderen, bijvoorbeeld onze leveranciers of andere partijen waar we mee samenwerken. Maar ook gegevens die niet rechtstreeks van jouw zijn verkregen, zoals openbare registers en openbare bronnen en internet.

van Vliet Totaalbouw verzamelt persoonsgegevens van je in onder meer de volgende situaties:
1. Wanneer je telefonisch contact opneemt met van Vliet Totaalbouw;
2. Wanneer je diensten van, van Vliet Totaalbouw of door van Vliet Totaalbouw gefaciliteerde diensten wenst af te nemen of afneemt;
3. Wanneer je met van Vliet Totaalbouw een overeenkomst sluit, waarin je producten of diensten afneemt;
4. Wanneer je contact opneemt met van Vliet Totaalbouw, bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier;
5. Wanneer je de website van, van Vliet Totaalbouw bezoekt.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegeven en met welk doel?
1. Om een relatie en overeenkomst met je te kunnen aangaan;
a. We hebben jouw persoonsgegevens nodig als je een dienst wilt afnemen van, van Vliet Totaalbouw;
b. We verwerken je gegevens meestal omdat we dat wettelijk verplicht zijn. Maar als deze wettelijke verplichting niet direct voor van Vliet Totaalbouw geldt, hebben we een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van jouw gegevens voor onze doelen;
c. Ook kunnen we de gegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst.
2. Om overeenkomsten en opdrachten en verzoeken uit te voeren;
a. Als je klant van, van Vliet Totaalbouw bent zijn we u graag zo goed mogelijk van dienst en voert van Vliet Totaalbouw de ontvangen opdrachten, verzoeken en gesloten overeenkomst uit. Hiervoor verwerken we persoonsgegevens;
b. We verwerken gegevens omdat dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren. Maar ook omdat van Vliet Totaalbouw daar een wettelijke verplichting toe heeft, bijvoorbeeld in het kader van facturering. Als je sommige gegevens niet aan van Vliet Totaalbouw verstrekt, kan van Vliet Totaalbouw de overeenkomst niet uitvoeren;
c. In een aantal gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om je gegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld bij het bemiddelen van klachten.
3. Om je te informeren over de voortgang van bij ons aangevraagde diensten en producten;
a. Bij het indienen van een aanvraag van een vrijblijvende offerte verwerken we jouw persoonsgegevens en houden we je door middel van gepersonaliseerde berichten op de hoogte van de voortgang;
b. Zo ontvang je bericht over de ontvangst van uw aanvraag, het in behandeling nemen van jouw aanvraag, afronding van jouw aanvraag en het niet in behandeling kunnen nemen van jouw aanvraag;
c. We verwerken jouw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.
4. Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten;
a. Om je goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren we producten en diensten voortdurend;
b. Ook bij het analyseren van jouw bezoek aan onze website verwerken we gegevens. Dat doen we om onze websites te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van cookies;
c. We doen ook onderzoek om onze producten en diensten te verbeteren. Zo kunnen we je vragen een reactie te geven op een product of dienst en dit te beoordelen. Je hoeft niet mee te werken aan zo’n onderzoek;
d. We verwerken jouw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.
5. Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden
a. We verwerken jouw gegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing;
b. Hierbij maken we gebruik van gegevens die we van je hebben, zoals klikgedrag op onze websites en informatie uit aanvragen en overeenkomsten. Maar ook gegevens die niet rechtstreeks van u zijn verkregen, zoals openbare registers en openbare bronnen en internet.
c. We kunnen jouw gegevens gebruiken om je te informeren over producten en diensten die mogelijk interessant voor je zijn;
d. Ook maken we gebruik van diensten van adverteerders om advertenties te plaatsen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep;
e. Wil je niet dat we jouw gegevens gebruiken voor ‘direct marketing’ via bijvoorbeeld post of e-mail dan kunt je ons dit laten weten;
f. We verwerken jouw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.
6. Om een overeenkomst met leveranciers en andere partijen waar we mee samenwerken aan te gaan en uit te voeren
a. Als je voor jouw werk contact hebt met van Vliet Totaalbouw, kunnen we jouw persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld om vast te stellen of je jouw bedrijf mag vertegenwoordigen;
b. We verwerken jouw gegevens om de overeenkomst die we hebben gesloten uit te voeren, omdat we dat wettelijke verplicht zijn of omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren jouw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze verzamelen of de doelen waarvoor we ze hergebruiken.
– We hanteren een bewaartermijn. Dat is in Nederland in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of jouw relatie met van Vliet Totaalbouw. Soms is deze termijn langer, soms hanteren we kortere bewaartermijnen.
– We kunnen gegevens ook in specifieke situaties langer bewaren dan de door ons vastgestelde bewaartermijn voorschrijft, bijvoorbeeld in het geval van klachten, geschillen of gerechtelijke procedures;
– Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals omschreven hierboven in 1 tot en met 6 kunnen we de gegevens wel nog bewaren voor archivering, juridische procedures of historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Binnen van Vliet Totaalbouw hebben alleen personen toegang tot jouw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Welke rechten heb je bij ons?
1. Recht op informatie;
2. Recht op inzage en rectificatie;
3. Recht op wissen van je gegevens. Jouw belang moet in dat geval gaan boven het belang van, van Vliet Totaalbouw om jouw gegevens te verwerken;
4. Recht op beperking;
5. Recht op bezwaar tegen verwerking van gegevens;
6. Recht op bezwaar tegen direct marketing.
Het kan zijn dat we niet aan jouw verzoek tegemoet komen, bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of overheidsinstanties. Ook kan het zijn dat we een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van, van Vliet Totaalbouw of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Dat laten we je dan ook weten.

Cookies
– van Vliet Totaalbouw maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan van Vliet Totaalbouw de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. De bezoeker hoeft dan niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site gebruiksvriendelijker.
– De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
– Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
– van Vliet Totaalbouw maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.
– Voor meer informatie over Cookies kunt je ons cookiebeleid inzien.

Vragen
Bezoekers kunnen hun vragen over deze Privacy Statement per mail aan ons zenden aan info@vanvliettotaalbouw.nl.

Wijzigen
van Vliet Totaalbouw is gerechtigd de inhoud van de Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Op de website is de meest actuele versie van de Privacy Statement beschikbaar.

© 2018 All rights reserved​

van Vliet Totaalbouw​